Wij zijn in het bezit van het window-care-certificaat en daarmee gespecialiseerd in het toepassen van het window-care-houtrot-reparatiesysteem. Naast herstel is natuurlijk voorkomen van houtrot minstens zo belangrijk. Ook daarin kunnen wij u adviseren.

Wat is het Window Care System?
Met deze systemen is het mogelijk houtwerk duurzaam te behouden en zonodig te renoveren. Kostbare vervanging van kozijnen en andere gevelelementen kan achterwege blijven. Naast positieve gevolgen voor het onderhoudsbudget is ook het milieu hierbij gebaat.

Window Care Systems beschikt niet alleen over uitstekende producten maar zorgt ook voor kennisoverdracht om de systemen en producten op een professionele manier te kunnen toepassen. De bedrijfsfilosofie is meedenken met de klant om een (houtrot)probleem om te buigen tot een duurzame oplossing. Window Care Systems verkoopt niet alleen maar een reparatieproduct maar staat een totale oplossing voor. Advisering, opleiding & training en begeleiding zijn wezenlijke onderdelen van de Window Care Systems aanpak.

Hoe werkt het?
Eerst wordt al het aangetaste hout zorgvuldig verwijderd, daarna volgen diverse voorbehandelingen en dan wordt in het ontstane gat een speciaal voor dit doel ontwikkelde kunsthars aangebracht. Na afwerking door onze schilders rest een puntgaaf kozijn dat weer jaren mee kan.
.naar boven